Vår lagringspall for sperregjerder har plass til opptil 50 gjerder og passer alle typer sperre- og byggegjerder. Det er enkelt å ta gjerdene inn og ut av pallen. Pallene kan stables i høyden. Kun tilgjengelig hos Garda.

Lagrings- og transportpaller for byggegjerder og sperregjerder gjør både frakt og lagring av gjerdene enklere og raskere. I tillegg tar de bedre vare på gjerdene og øker dermed levetiden og reduserer skaderaten.

Garda Art.nr: 1605