Vår lagringspall for scenegitter hjelper deg med effektivt og forsvarlig transport og lagring av gitrene. Lagringspallene er av høy kvalitet og har plass til 12 scenegitre.

Lagrings- og transportpaller gjør både frakt og lagring av gjerdene enklere og raskere. I tillegg tar de bedre vare på gjerdene og øker dermed levetiden og reduserer skaderaten.

 

Garda Art.nr: 1041