Når du skal velge nye gjerder er det viktig å tenke på funksjonalitet og behov. Hvor robust gjerde er avhenger av trådtykkelse og materialer. Det er derfor viktig å velge gjerde etter hva du skal sikre. Skal du gjerde inn egen hage er estetikk en stor del av valget, og panel- eller palisadegjerder passer godt. Skal du derimot gjerde inn et industriområde vil sikringen stå i fokus – da vil også høyde og trådtykkelse være avgjørende faktorer.